Cultuur & Media

Aan elkaar schrijven

0

Aan elkaar schrijven wordt slecht door een vijfde van de Nederlandse bevolking gedaan. Meer dan de helft van de mensen gebruikt losse en vaste letters door elkaar. Een kwart van de mensen kiest ervoor om alle letters los te schrijven. Het is toch belangrijk om hier beter op te letten. Uit Amerikaans onderzoek is gebleken dat met de hand schrijven zorgt voor een boost van het geheugen. Daarnaast kwamen de kinderen die getest waren ook met vele creatieve teksten. Uiteindelijk hing het verhaal ook goed aan elkaar samen waardoor het eindresultaat vele malen beter wordt. Ook krijg je zo een betere controle over andere handelingen. Dit komt door de creativiteit die in het brein wordt gestimuleerd op dat moment. Door het regelmatig te herhalen wordt je er steeds beter in. Al doe je het maar 10 minuten per dag. Dat is toch een kleine moeite?

Wat zijn de regels voor aan elkaar schrijven?

Er zijn diverse regels waar je op moet letten bij het aan elkaar schrijven. Zo is het belangrijk om na ieder woord een spatie te gebruiken. Samenstelling horen aan elkaar geschreven worden. Een voorbeeld hiervan is eetkamertafel het woord eetkamer en tafel schrijf je nooit los. Soms kan het ook zijn dat je een scheidingsteken moet gebruiken. Een voorbeeld daarvan is ski-uitrusting wat een combinatie is van de woorden ski en uitrusting. Daarnaast leer je op de basisschool al de uitzonderingen die er zijn. Zo dien je bij café een trema te gebruiken. Landen die uit meerdere lettergrepen bestaan schrijf je ook weer met een koppelteken. Enkele voorbeelden hiervan zijn Zuid- Afrika en Noord- korea. Een andere uitzondering is het woord twintigduizend wat een combinatie is van twintig en duizend. Ook heb je combinaties van voorzetsels zoals ervan genieten waarbij je er en van aan elkaar schrijft.

Waar moet je op letten?

Het is een lastige taak voor de meeste mensen om aan elkaar te schrijven. Om een tekst ook begrijpend te maken voor andere is het belangrijk dat je de juiste woorden aan elkaar schrijft. Wanneer dit niet klopt dan gaat de aandacht van mensen naar de fouten waardoor de informatie vaak vergeten wordt. We hebben al enkele uitzonderingen genoemd, maar er zijn er nog veel meer. Zo schrijf je in de zin vijf keer aaneen spelen het woord aan en een aan elkaar. 

Een goede spelling is iets wat je in het leven vaak nodig kan hebben. Bijvoorbeeld bij het opzeggen van een abonnement of het schrijven van een sollicitatiebrief. Wanneer je gaat solliciteren met veel fouten in de tekst dan wordt je waarschijnlijk geweigerd. Daarnaast kun je door de juiste spelling ook duidelijk je probleem bij een klantenservice neerleggen. Vaak zitten hier onervaren mensen achter die het niet begrijpen wanneer je niet de juiste spelling gebruikt.

Wat is de reden voor aan elkaar schrijven?

Er zijn veel regels die je op school kunt leren voor het aan elkaar schrijven. Er zijn natuurlijk hoofdlijnen die gehanteerd moeten worden, maar ook veel uitzonderingen. Zo is het meestal de bedoeling dat samenstellingen aan elkaar geschreven moeten worden. Een goed voorbeeld hiervan is voetbalschoen wat een combinatie is van voetbal en schoen. Ook zijn er uitzonderingen die de regel bevestigen zoals het eten van een kant-en-klaar maaltijd. Je ziet hier dat de woorden samen verbonden worden door het koppelteken en in de tekst dus als een woord tellen. Bij getallen schrijf je het ook vaak aan elkaar bv. achtentwintig. Uit onderzoek is gebleken dat slechts een vijfde van de bevolking dit ook daadwerkelijk doet. We leven in een tijd waar we veel met chattaal werken waardoor de basis spellingsregels vaak vergeten worden. Bij het vinden van een baan zul je ook snel merken dat wanneer je niet de juiste spelling gebruikt er ook geen reactie komt.

Hoeveel mensen kunnen aan elkaar schrijven?

In Nederland kan slechts 20% van de Nederlanders echt aan elkaar schrijven. Dit is bar weinig en ook een steeds groter probleem aan het worden. Wanneer je een klacht wil indienen over een product is het belangrijk dat je dit doet door de juiste schrijfwijze te hanteren. Daarnaast pas je dit ook toe bij het solliciteren. Er wordt steeds meer geschreven via de computer waarbij het ook belangrijk is dat je dit op de juiste manier doet. Nu zit er op de meeste computers wel een spellingscontrole, maar deze werkt niet altijd naadloos. Wanneer je als bedrijf contact hebt met de klanten wil je dit op een professionele manier doen. Ook zie je dat het vertrouwen van de consument verdwijnt wanneer een e-mail volstaat met spellingsfouten. Op de lange termijn kan dit resulteren in een faillissement.

De juist spellingsvormen gebruiken

Door aan elkaar te schrijven wanneer dit nodig is kun je veel bereiken. Zo merk je dat je met een sollicitatie vaak complimenten krijg voor de manier waarop jij het hebt verwoord. Je staat dan als het ware met 1-0 voor. Ook als je een bedrijf vertegenwoordigd is dit belangrijk. Je ziet veel oplichters op het internet actief zijn die gebrekkig Nederlands spreken. Het laatste wat je wil is dat mensen ook zo over jouw bedrijf gaan denken. Daarnaast zijn hoofdletters op de juiste plek ook heel belangrijk. Dit gebruik je voornamelijk bij namen en landen, maar er zijn ook diverse uitzonderingen. 

De meeste mensen werken voortaan via een computer. Het is dan verstandig om in het gratis programma Google Docs te werken. Hierop zit namelijk de beste spellingchecker die meteen fouten herkend. Dit komt doordat mensen ook vaak suggesties aandragen waarvan het programma weer leert. Het grote voordeel van deze data is dat je altijd op de juiste manier gaat schrijven. Dit programma herkent namelijk ook vormfouten.

Aan elkaar schrijven met en zonder hoofdletters

Ook bij aan elkaar schrijven is het belangrijk dat je hoofdletters gebruikt op de juiste plekken. Zo is het belangrijk dat je een zin begint met een hoofdletter. Daarnaast krijgen heilige zaken en persoonsnamen een hoofdletter. Ook aanduidingen voor een koninklijke titel zoals Hare Majesteit, schrijf je met een hoofdletter. Daarnaast krijgen aardrijkskundige namen zoals steden,plaatsen,landen en continenten een hoofdletter. Dit geldt tevens ook voor plaatselijke dialecten en talen in het algemeen. De namen van nationale feestdagen schrijf je ook altijd met een hoofdletter. Van sommige organisaties moet je ook altijd een hoofdletter gebruiken zoals Europese Unie en Nederlandse Spoorwegen.

Kinderen leren aan elkaar schrijven

Kinderen krijgen al vroeg te maken met het leren van hoe ze aan elkaar moeten schrijven. Dit gebeurd in het begin vooral spelenderwijs met een duidelijke uitleg van de leerkracht. Ook krijgen zij de informatie die nodig is om te achterhalen of iets met een hoofdletter moet geschreven worden of niet. Daarnaast leren ze ook wanneer je een d,t of dt gebruikt. Ook leren ze dit nog voor vele andere meervoudsvormen. Daarnaast leren ze ook de betekenis van voornaamwoorden en bijvoeglijke naamwoorden. In de meeste gevallen is dit de basiskennis op de basisschool en leer je inhoudelijk nog veel meer op het voortgezet onderwijs. Door het blijven oefenen van hoe je het beste kunt schrijven en wat professioneel overkomt kun je dit onthouden. Wanneer je een beroep hebt waarbij je weinig schrijft wordt dit lastig. Dit zul je dan in de vrije tijd moeten leren. Want hoe minder er geschreven wordt hoe sneller de mensen dit verleren.

Conclusie van het verhaal

Het is belangrijk om Aan elkaar schrijven te leren. De kinderen die hier geboren zijn leren dit al op de basisschool. Mensen die uit een ander land hier naartoe vluchten krijgen daar speciale les in. Vaak kost het voor deze mensen net wat meer tijd om de vreemde taal en de spelling die daarbij hoort onder de knie te krijgen. Echter zien we wel steeds meer dat juist deze mensen de regels goed kennen. Waarschijnlijk komt dit doordat zij het op latere leeftijd hebben geleerd en veel hebben moeten toepassen.

Wat is een mental coach?

Vorig artikel

Stappenteller horloge

Volgend artikel

Misschien wilt u ook

Opmerkingen

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *